Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

УКРАЇНА

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання,  друга сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  26  листопада  2015 року           м.Заліщики                                       № 12

 

 

Про утворення президії Заліщицької  районної ради

та Затвердження Положення про президію

Заліщицької  районної ради

 

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 43,  статті 57 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" районна рада

 

В И Р I Ш И Л А:

 

1.Утворити президію Заліщицької районної ради VII скликання  в складі:

 

1. Дрозд Іван  Петрович -  голова районної ради

2. Лопушняк Василь Федорович - заступник голови районної  ради

3. Шипітка Борис Іванович - голова районної державної адміністрації (за згодою)

4.Розлуцький Мирослав Васильович - голова постійної комісії районної ради з питань  агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та  охорони навколишнього природного середовища .

5.Костинюк Петро Миколайович – голова постійної комісії районної ради  з питань освіти, охорони здоров’я, культури, туризму,та сім’ї, молоді, спорту, соціального захисту, духовності, свободи слова та інформації.

6.Бесащук Іван Іванович – голова постійної комісії районної ради з питань промислової  політики, транспорту, зв’язку, інвестицій, будівництва, архітектури, підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування, зовнішньо – економічної діяльності та захисту прав споживачів .

7.Розлуцький Андрій Мирославович - голова постійної комісії районної ради з питань законності, правової політики, регламенту, депутатської етики та забезпечення  діяльності депутатів .

8.Мирончук Павло Миколайович –голова постійної комісії районної ради  з питань  соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів  та власності .

9. Крайник Ярослав Теодорович – депутат районної ради від Заліщицької районної організації політичної партії «Громадянська позиція».

10. Кучер Віктор Ігорович  -   депутат районної ради від Заліщицької районної організації політичної партії ВО «Батьківщина»

11. Долотко Микола Іванович -депутат районної ради від Заліщицької районної в Тернопільській області організації  партії   БПП «Солідарність »

 

2. Затвердити Положення про Президію Заліщицької районної ради (додається).

 

Голова районної ради                                               І.П. ДРОЗД

 

 

                                                                              Додаток

                                                                              до рішення районної ради

                                                                              від «26» листопада 2015р. №12

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Президію Заліщицької районної ради

 

1. Президія Заліщицької ради (президія ради) утворюється радою на весь строк повноважень ради і є дорадчим органом ради.

2. Президія ради утворюється для попередньої підготовки узгоджених пропозицій  рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради та оперативних консультацій керівництва ради з депутатським корпусом.

3. До складу президії ради входять: голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники зареєстрованих депутатських груп і фракцій, голова районної державної адміністрації (за згодою).

4. Голова районної ради організовує роботу президії ради.

5. Засідання президії ради скликається головою ради в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини її складу. На засідання президії ради можуть бути запрошені інші депутати з наданням їм права дорадчого голосу.

6. Головуючим на засіданні президії ради є голова ради, а під час його відсутності - заступник.

7. Засідання президії ради протоколюються. Ведення протоколу засідання президії ради здійснює виконавчий апарат районної ради. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні.

8. Президія приймає рішення, які мають дорадчий характер. Рішення президії з питань, віднесених до її відання, приймаються більшістю голосів від усього складу президії.

9. Президія ради:

1) готує пропозиції про скликання ради, а також питання, які вносяться на розгляд ради та прийняті по них рішення президії; обговорює внесені в установленому регламентом ради порядку питання, що плануються на розгляд пленарних засідань ради, і дає рекомендації щодо включення їх до порядку денного сесії;

2) здійснює підготовку до сесії ради питань, які вносяться на її розгляд, організовує контроль за їх виконанням;

3) доповідає раді про стан справ на території району та з інших важливих питань, а також про прийняті президією рішення;

4) представляє раді кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою.

5) координує діяльність постійних комісій, депутатських груп (фракцій), сприяє організації виконання їх рекомендацій і зауважень;

6) сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією; розглядає питання, пов’язані із звільненням депутатів згідно з законодавством від виконання службових або виробничих обов’язків для роботи в раді, її органах; сприяє депутатам у проведенні прийому громадян, а також щодо виконання їх доручень, узагальнює пропозиції і зауваження депутатів, внесені на сесії ради; вносить на сесії ради пропозиції з питань, пов’язаних з реалізацією прав і обов’язків депутатів;

7) організовує взаємодію районної ради з трудовими колективами, громадськими організаціями, самодіяльними об’єднаннями і формуваннями громадян у вирішенні питань місцевого життя;

8) сприяє розвитку гласності, організовує вивчення громадської думки про роботу ради і її органів, використовує пропозиції і зауваження громадян у практичній роботі;

9) організовує проведення відповідно до рішень ради місцевих референдумів, а також обговорення громадянами проектів рішень ради, інших важливих питань;

10) забезпечує роботу щодо розгляду звернень громадян, адресованих раді. Листи, заяви і скарги громадян, колективів, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій можуть бути предметом розгляду на засіданні президії після попереднього розгляду постійними комісіями;

11) організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд ради, з контролю за виконанням рішень ради, в тому числі прийнятих на запити депутатів, пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради;

12) розглядає відповідно до законодавства питання про організацію місцевих виборів;

13) здійснює підготовку і вносить на розгляд ради пропозиції з питань адміністративно-територіального устрою;

14) розглядає питання політичної і соціально-економічної ситуації в районі і виробляє пропозиції та рекомендації раді і голові ради;

15) приймає рішення про вступ ради в асоціації, об’єднання з подальшим затвердженням на сесії.

10. Прийняття президією ради рішень з питань, що потребують попереднього розгляду відповідними постійними комісіями, не допускається.

11. Процедура проведення засідань президії ради аналогічна до процедури роботи постійних комісій ради.

 

 

Заступник керуючого справами -

начальник відділу організаційної та

кадрової роботи виконавчого  апарату  районної  ради                                    М.В. Максимець

Наші координати
Тернопільська область
м. Заліщики
вул. C.Бандери 15-Б
Приймальня районної ради 2-16-31