Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

УКРАЇНА

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання, сорок перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  08 жовтня 2015 року           м.Заліщики                                           № 630

 

Про затвердження Порядку використання

коштів районного бюджету для надання

фінансової підтримки громадським

організаціям ветеранів та інвалідів

 

вирішила:

1. Затвердити Порядок використання коштів районного бюджету для надання фінансової підтримки громадським організаціям  ветеранів та інвалідів згідно додатку.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань  освіти, культури, охорони здоров»я та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                                                    І. П. ДРОЗД

 

 

Додаток

до рішення  районної ради

від «08»жовтня 2015 р.№630

 

ПОРЯДОК

використання коштів районного бюджету для надання фінансової

підтримки громадським організаціям ветеранів та інвалідів

 

 

1. Порядок використання коштів районного бюджету на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та інвалідів (далі - Порядок) розроблено відповідно до районної програми „Ветеран” на   2015-2019 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 11 березня           2015 року № 564 (із змінами).

2. Порядок визначає і регулює механізм використання коштів районного бюджету для забезпечення фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та інвалідів.

3. Головним розпорядником коштів районного  бюджету, що надаються згідно з цим Порядком, є управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (далі - управління), одержувачами – громадські організації ветеранів та інвалідів, що мають статус районних (далі – громадські організації).

4. Для визначення обсягів фінансової підтримки в районній державній адміністрації утворюється комісія з розподілу бюджетних коштів громадським організаціям (об’єднанням) ветеранів та інвалідів (далі - комісія), персональний склад якої затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації. Комісія розглядає звернення громадських організацій щодо надання фінансової підтримки.

До звернення додаються:

- копія статуту (положення) громадської організації, засвідчена нотаріально;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- звіт про використання коштів районного бюджету за попередній рік (у разі їх отримання громадською організацією) з відповідними підтверджувальними документами, засвідчений підписом керівника громадської організації та скріплений її печаткою;

- інформація про напрями використання коштів районного бюджету, засвідчена підписом керівника громадської організації та скріплена її печаткою, разом з обґрунтуванням необхідності їх використання та обсягу потреби в коштах районного бюджету;

- календарний план заходів громадської організації. 

5. Розгляд поданих громадською організацією документів здійснюється комісією протягом одного місяця з дня їх надходження.

6. Обсяг коштів районного бюджету, що виділяються громадській організації, визначається з урахуванням:

- пріоритетів діяльності у сфері соціального захисту ветеранів та інвалідів (актуальності проведення заходів);

- першочерговості та соціальної спрямованості програм (заходів), що виконуються громадською організацією;

- результатів аналізу ефективності використання бюджетних коштів;

- детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним напрямком використання коштів районного бюджету, поданих громадською організацією;

- кількості її членів, наявності матеріально-технічного та методичного забезпечення  діяльності громадської організації.

7. Розподіл коштів районного бюджету здійснюється комісією.

8. Кошти районного бюджету спрямовуються громадською організацією на:

- проведення зборів, конференцій, тренінгів, курсів, стажування, навчальних семінарів, засідань за „круглим столом”, спеціалізованих фестивалів, виставок, концертів, спортивних змагань, вечорів відпочинку, конкурсів за участю творчих колективів громадських організацій ветеранів та інвалідів на території України (крім оплати фуршетів та банкетів), забезпечення участі представників громадських організацій у відповідних державних та міжнародних заходах;

- сприяння розвитку художньої самодіяльності та фізичної культури серед ветеранів та інвалідів;

- оплату, згідно з укладеними договорами, видання та придбання книжок, довідників, брошур, інформаційних листівок, у тому числі шрифтом Брайля, спеціалізованими мовами та озвучених, а також газет і журналів з питань соціального захисту ветеранів та інвалідів, доходи від реалізації яких використовуються лише для мети, визначеної цим пунктом;

- оплату, але не більше 20 відсотків загального обсягу передбачених громадській організації коштів районного бюджету для створення, користування та обслуговування веб-сайту громадської організації, довідково-інформаційних програм і програм бухгалтерського обліку, забезпечення доступу до електронної пошти; послуг поштового та електрозв’язку; поточного ремонту орендованих інвентарю та приміщень; придбання канцелярського приладдя; оренди приміщень; комунальних послуг у межах середніх норм споживання;

-  матеріальне заохочення працівників громадської організації (в обсязі, що не перевищує разом з нарахуваннями 30 відсотків загального обсягу передбачених громадській організації  коштів районного бюджету).

Використання коштів районного бюджету з іншою метою не дозволяється.

9. Громадські організації використовують виділені їм кошти на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі розпорядника бюджетних коштів.

10. Громадські організації мають право брати бюджетні зобов’язання в межах асигнувань, затверджених управлінням  у плані використання бюджетних коштів.

11. Невикористані громадською організацією кошти повертаються на рахунок управління  з метою їх наступного перерозподілу.

12. Облік надходження та використання коштів районного бюджету відображається в документах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності громадської організації в установленому законодавством порядку.

13. Проведення операцій з коштами районного бюджету здійснюється відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 р.  за № 1569/21881.

14. Одержувачі коштів щокварталу подають управлінню звіт про використання бюджетних коштів відповідно до вимог наказу Державного казначейства України від 24 січня 2012 року № 44 „Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 лютого 2012 р. за № 196/20509.

15. Відповідальність за нецільове використання коштів районного бюджету покладається на одержувача коштів.

16. Контроль за цільовим використанням коштів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

 

Заступник керуючого справами -

начальник відділу організаційної та

кадрової роботи виконавчого  апарату

районної  ради                                                                                    М.В. Максимець

Наші координати
Тернопільська область
м. Заліщики
вул. C.Бандери 15-Б
Приймальня районної ради 2-16-31